KVINNER I HAVET

SCANDIC ØRNEN - 29. september 2022

Velkommen til Kvinner i havet!

Med historiens første likestillingskonferanse for sjømatnæringen ønsker vi å sette fart i likestillingsarbeidet.
 
Kvinner i havet konferansen vil være en arena med gode rollemodeller og hvor vi de ulike mulighetene i næringen vises fram.

Initiativtakerne representerer hele næringen havbruk, villfisk og leverandørindustrien, og har som mål om å inkludere alle; kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere. - Vi gjør dette for at vi selv trives i næringen og ønsker at flere skal se mulighetene.

Velkommen til Kvinner i havet!

Overnatting

 • Om du har behov for overnatting må dette bestilles direkte hos Scandic Ørnen eller Hotel Norge by Scandic.
 • Når du bestiller kan du oppgi denne koden for 10% rabatt - PROMO10B.
 • Konferansen har ikke hotell tilgjengelig for deltagerne.

Bilde 1: Foto: Visit Bergen / Max Igland / visitBergen.com
Bilde 2: Foto: Jermund Skår
Bilde 3: Foto: Helge Hansen

https://havetsverdiskapere.no - post@havetsverdiskapere.no

PROGRAM 29. SEPTEMBER 2022 - formiddag

Konferansen holdes på Scandic Ørnen i havbyen Bergen.

08-00 - 10:50
 • 08:30 - 09:00: Registrering på Scandic Ørnen

  Registering og minglig i hotellets underetasje.

 • 09:00 - 09:20: Velkommen – Kathleen, Monica, Mariann (initiativtagere)

  Med historiens første likestillingskonferanse for sjømatnæringen ønsker vi å sette fart i likestillingsarbeidet. Initiativtakerne representerer hele næringen havbruk, villfisk og leverandørindustrien, og har som mål om å inkludere alle; kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere. - Vi gjør dette for at vi selv trives i næringen og ønsker at flere skal se mulighetene.

 • 09:20 - 09:40: Bjørnar S. Skjæran- Fiskeri- og havminister (åpner konferansen)

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran får æren av å åpne Kvinner i Havet konferansen 29. september. Konferansen har mottatt støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og vi håper samarbeidet med dem vil vare i flere år.

 • 09:45 - 10:05: Susanne Mortensen- Fisker og samfunnsdebattant

  Det var da Susanne sto fram med sin historie fra fiskenæringen at vi fikk et økt fokus på likestilling i sjømatnæringen høsten 2021. Hun er fisker, et forbilde og vinner av LO sin likestillingspris.

 • 10:10 - 10:30: Liv Holmefjord- Tidl. direktør Fiskeridirektoratet

  Vår første, og foreløpig eneste, kvinnelige Fiskeridirektør deltar selvfølgelig på Kvinner i Havet! Få vet mer om sjømatnæringen enn henne, og vi gleder oss til å høre noen av hennes erfaringer.

 • 10:30 - 10:50: Pause
10:50 - 12:00
 • 10:50 - 11:10: Linda L. Aase- CEO Salmar ASA

  Den nye konsernsjefen i SalMar kommer til Kvinner i Havet. Det sies at hun har ‘et kaldt og klart hode og et varmt hjerte’, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til sjømatnæringen!

 • 11:15 - 11:45: Erna Solberg- Leder i Høyre, tidl. statsminister,

  Erna Solberg er partileder i Høyre, og var statsminister fra 2012 til 2021. Det gjør Erna Solberg til historiens lengst sittende statsminister fra Høyre. Hun er også Norges andre kvinnelige statsminister. Vi gleder oss til å høre hennes tanker om ledelse og likestilling!

 • 11:45 - 11:55: Elisabeth Grieg- Styreleder i Grieg Maturitas/ Grieg Gruppen (video)

  Hun er deleier i Grieg-gruppen og styreleder i Grieg Maturitas, Grieg Gruppens holdingselskap samt styremedlem i Grieg Maritime Group. Hun er en markert stemme i samfunnsdebatten om et mer likestilt arbeidsliv, og mottok i 2015 YS' likestillingspris. Blant mange andre viktige verv hun har hatt ønsker vi å trekke frem at hun var den første kvinnelige presidenten i Norges Rederiforbund. Elisabeth har sendt oss et digitalt innlegg

 • 12:00 - 13:00: Lunsj

PROGRAM 29. SEPTEMBER 2022 - ettermiddag

13:00 - 14:35
 • 13:00 - 13:20: Kahoot

  Registrer deg på https://kahoot.it/

 • 13:25 - 13:45: Kathleen Mathisen-Konserndirektør HR Grieg Seafood ASA og en av initiativtagerne til Havets Verdiskapere

  Kathleen er konserndirektør HR i oppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, og har jobbet med mangfold, ledelse og likestilling i over 20 år. Hun er en av initiativtakerne til Kvinner i Havet konferansen, og hun skal holde ett innlegg med råd om hvordan vi skal få en mer likestilt næring.

 • 13:50 - 14:10: Bjørn Erik Thon-Likestillings- og diskrimineringsombud 

  Bjørn Erik Thon er vårt første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud. Han deltar på Kvinner i Havet 29. september. Likestillingsombudet jobber sammen med fiskerinæringen for å hindre seksuell trakassering. Thon skal snakke om hvordan en unngår trakassering med ei likestilt næring.

 • 14:15 - 14:35: Pause
14:40 - 16:00
 • 14:40 - 15:00: Siv Jensen-Tidligere Frp-leder og mangeårig finansminister

  Siv er tidligere finansminister og leder av Fremskrittspartiet. I dag jobber hun blant annet med å lede et arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker.
  Siv skal snakke om hvilke utfordringer man møter som kvinnelig toppleder og hvordan man bygger en likestilt arbeidskultur.

 • 15:05 - 15:25: Siw Slevigen-Journalist og siviløkonom

  Siw er siviløkonom, journalist og coach, og damen bak kontoen Happy Penger. Målet hennes er å gjøre flest mulig kvinner til (mange)millionærer!
  På Kvinner i Havet konferansen skal hun snakke om forhandlinger, og om hvordan vi kan gjøre potten større slik at det blir mer til alle.

 • 15:30 - 15:50: Anja Hammerseng Edin-Gründer Fearless Heart, tidl. Landslagsspiller

  Tidligere landslagsspiller i håndball. I dag er hun daglig leder og gründer av verdens første treningssenter for mental trening – Fearless Heart. Ifølge Anja er fokus trenbart, og hun har jobbet mye med sitt fokus. På Kvinner i Havet konferansen vil hun lære sjømatnæringen å sette et godt fokus

 • 15:50: Avslutning og introduksjon av NCE.  
 • 16:30: Minglearrangement i samarbeid med NCE Seafood Innovation.

  - fingermat

  Avsluttes kl. 18:00.

FOREDRAGSHOLDERE

Du vil møte disse personene på konferansen.

Erna Solberg er partileder i Høyre, og var statsminister fra 2012 til 2021. Det gjør Erna Solberg til historiens lengst sittende statsminister fra Høyre. Hun er også Norges andre kvinnelige statsminister.

Vi gleder oss til å høre hennes tanker om ledelse og likestilling!
Erna Solberg

Tidligere statsminister

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran får æren av å åpne Kvinner i Havet konferansen 29. september.
Konferansen har mottatt støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og vi håper samarbeidet med dem vil vare i flere år.

I tillegg til å være Fiskeri- og havminister er Bjørnar nestleder i Arbeiderpartiet.
Bjørnar Skjæran

Fiskeri- og havminister

Yrja driver podcasten «Power Ladies,» hvor hun intervjuer ledere, gründere og andre foregangskvinner innen ulike miljøer.
Deres historier inspirerer flere kvinner til å satse ved at de kan kjenne seg igjen i de ulike fortellingene, og det er det samme som vi ønsker å gjøre på konferansen.

Yrja har lang erfaring som konferansier, og har blant annet leder DNB sin satsing #huninvestere
Yrja Oftedahl

Programleder og kommentator i E24

Vår første, og foreløpig eneste, kvinnelige Fiskeridirektør deltar selvfølgelig på Kvinner i Havet!
 
Få vet mer om sjømatnæringen enn henne, og vi gleder oss til å høre noen av hennes erfaringer.
Liv Holmefjord

Tidligere Fiskeridirektør

Nina Kristine Jensen er marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS REV Ocean. Tidligere har hun vært generalsekretær i WWF verdens naturfond.

I 2014 ble hun utnevnt til "Youg Global Leader" av World Economics Forum. 
Anja Hammerseng-Edin

Gründer Fearless Heart, tidl. landslagsspiller

Det var da Susanne sto fram med sin historie fra fiskenæringen at vi fikk et økt fokus på likestilling i sjømatnæringen høsten 2021.
 
Hun er fisker, et forbilde og vinner av LO sin likestillingspris.
Susanne Mortensen

Fisker og samfunnsdebattant

Siw er siviløkonom, journalist og coach, og damen bak kontoen Happy Penger. Målet hennes er å gjøre flest mulig kvinner til (mange)millionærer!
På Kvinner i Havet konferansen skal hun snakke om forhandlinger, og om hvordan vi kan gjøre potten større slik at det blir mer til alle.
Siw Slevigen

Journalist og siviløkonom

Den nye konsernsjefen i SalMar kommer til Kvinner i Havet.
 
Det sies at hun har ‘et kaldt og klart hode og et varmt hjerte’, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til sjømatnæringen!
Linda Litlekalsøy Aase

CEO Salmar ASA

Bjørn Erik Thon er vårt første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud. Han deltar på Kvinner i Havet 29. september.

Likestillingsombudet jobber sammen med fiskerinæringen for å hindre seksuell trakassering.
Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombud 

Hun er deleier i Grieg-gruppen og styreleder i Grieg Maturitas, Grieg Gruppens holdingselskap. Hun er en markert stemme i samfunnsdebatten om et mer likestilt arbeidsliv, og mottok i 2015 YS' likestillingspris. Blant mange andre viktige verv hun har hatt ønsker vi å trekke frem at hun var den første kvinnelige presidenten i Norges Rederiforbund.
Elisabeth har sendt oss et digital innlegg.
Elisabeth Grieg

Styreleder i Grieg Maturitas og medeier Grieg Gruppen

Siv er tidligere finansminister og leder av Fremskrittspartiet. I dag jobber hun blant annet med å lede et arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker.
Siv skal snakke om hvilke utfordringer man møter som kvinnelig toppleder og hvordan man bygger en likestilt arbeidskultur.
Siv Jensen

Tidligere Frp-leder og mangeårig finansminister

Kathleen er konserndirektør HR i oppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, og har jobbet med mangfold, ledelse og likestilling i over 20 år. Hun er en av initiativtakerne til Kvinner i Havet konferansen, og hun skal holde ett innlegg med råd om hvordan vi skal få en mer likestilt næring.
Kathleen Offman Mathisen

Konserndirektør HR Grieg Seafood ASA

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har med oss disse støttespillerne på Kvinner i Havet konferansen.

Sildelaget ønsker å øke mangfoldet i fiskerinæringen, særlig det å øke kvinneandelen både blant fiskerne og deres organisasjoner. Det er et faktum at det er for få kvinner i fiskerinæringen, inkludert her i Sildelaget. Det vil vi gjøre noe med, både på kort og lengre sikt. 

Sildelaget er derfor stolt av å være sponsor for Kvinner I Havet, en konferanse som skal fremme likestilling i hele sjømatnæringen, oppnå nulltoleranse for trakassering og jobbe for at næringen speiler samfunnet vi alle lever i.
Norges Sildesalgslag

Bedre likestilling er noe vi har jobbet mye med i foreningen vår og har høyt på agendaen. Vi er stolte av å være sponsorer og tror Havets Verdiskapere med en slik konferanse vil bidra til å sette temaet ennå høyere på agendaen hos flere selskaper.
Pelagisk Forening

Norengros K.J. Brusdal er leverandør til sjømatnæringen og havbruket generelt.

For oss er det derfor helt naturlig å bidra som hovedsponsor til et arrangement som fremmer likestilling i sjømatnæringen.
Norengros

Å få flere dyktige kvinner og jenter inn i sjømatnøringen er viktig for at vi skal kunne vokse, skape verdier og bli mer bærekraftige i fremtiden.

Derfor støtter Grieg Seafood ASA konferansen Kvinner i havet.
Grieg Seafood

Med Lerøys fokus på å fremme likestilling i næringen, er vi stolt hovedsponsor av Kvinner i havet!
Lerøy Seafood

SalMar er opptatt av å arbeide mot en likestilt og mangfoldig sjømatnæring
SalMar ASA

«Vi i NCE Seafood Innovation er stolt av å være en av hovedsamarbeidspartnerne til Kvinner i Havet. I klyngen jobber vi kontinuerlig med å øke kompetansen i næringen, samt gjøre næringen attraktiv for nye talenter. En viktig del av dette er å få flere kvinner til å ønske å jobbe i næringen, og gå inn i ledende roller og i styrerommene. Vi gleder oss til dette samarbeidet.” – Nina Stangeland, Managing Director, NCE Seafood Innovation 
NCE Seafood Innovation

«Austevoll Seafood ASA støtter Kvinner i Havet konferansen fordi det er viktig at dyktige kvinner søker seg til bransjen. Austevoll Seafood konsernet har ansatte med ulike bakgrunner og nasjonalitet. Våre ansatte er våre mest verdifulle ressurser og vi mener mangfold og likestilling styrker konsernet. Derfor legger vi stor vekt på å skape like muligheter.»
Austevoll Seafood ASA

Sparebanken Vest er landets nest største sparebank med over 700 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er et selvstendig finanskonsern med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.
 
Alt vi gjør i Sparebanken Vest, skal bidra til å gjøre livet på Vestlandet litt bedre. En naturlig del av samfunnsoppdraget vårt er å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Derfor er vi stolte over å være sponsor for Kvinner i havet og støtter den viktige satsningen på likestilling i sjømatnæringen.
Sparebanken Vest

Norsk Sjømannsforbund

Dette er et konferanse som vi glad for å være sponsor til. En viktig arena og et viktig budskap som blir formidlet.
Frantsen Junior

DNB

Fiskebåt

Vi applauderer initiativet til konferansen, er med på laget og støtter i ord og handling opp om likestillingsarbeidet i sjømatnæringen!
Norges Råfisklag 

Sjømat Norge jobber for en mangfoldig sjømatnæring. Norge trenger flere engasjerte kvinner som kan bidra til å løfte sjømat til nye høyder. Vi skal være flerkulturell, kjønnsnøytral og pluralistisk. Derfor støtter vi konferansen og arbeidet for å bring større mangfold inn i næringen.
Sjømat Norge

Br. Birkeland AS

«Norges Fiskarlag er en fag- og næringsorganisasjon for norske fiskere. Fiskarlaget organiserer enefiskere, lottakere og rederier, og representerer hele spennet i den norske fiskeflåten, fra den minste sjarken til de største havgående fiskefartøyene.»
Norges Fiskarlag

Andreassens Rederi AS

Egersund Group

Sammen utvikler vi fremtiden gjennom et inkluderende arbeidsmiljø.
Cermaq

Bremnes Seashore er opptatt av likestilling og mener næringen må stå samlet rundt det viktige arbeide.
Bremnes Seashore

Med tilstedeværelse i 25 land, vet vi i Mowi hvordan mangfold skaper suksess. Vårt fokus på å praktisere rettferdig ansettelse, mangfold og kjønnsbalanse på arbeidsplassen er en integrert del av vår virksomhet, og vi vil kontinuerlig arbeide for å sikre en bærekraftig arbeidsstyrke fremover.
 
25% av våre ledere er kvinner,på god vei mot målet om 30% kvinnelige ledere innen 2025. 
Vi vil fortsette å jobbe mot likestilling, derfor er Mowi stolt av å være en del av Kvinner I Havet.
Mowi

Smir AS

Lie-gruppen

Havets Verdiskapere

Målet med konferansen er å jobbe for bedre likestilling i næringen. 
– Vi håper at vi kan bidra til økt fokus på likestilling i fiskerinæringen, og så vil vi vise frem kvinnelige forbilder som er i fiskerinæringen, og som viser at det er mulig å lykkes for kvinner også i denne næringen.

Motivasjonen for å lage konferansen er såre enkel:
– Vi gjør dette fordi vi trives veldig godt selv i fiskerinæringen, og at vi gjerne vil ha flere kvinner inn. Det er viktig for oss!

Kathleen Offman Mathisen er konserndirektør HR i oppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, og har jobbet med mangfold, ledelse og likestilling i over 20 år. Hun mener endringen innen likestilling går for sakte. Vi vil ha de beste folkene til å jobbe hos oss, og har derfor et oppriktig ønske om å få til nulltoleranse for trakassering og mer likestilling i sjømatnæringen.
 
Monica Langeland er salg og markedsansvarlig i Egersund Trål og har femten år bak seg i fiskerinæringen. Hun sier de aller fleste folkene i næringen er veldig bra, men at det er noen holdninger det må tas tak i. Sammen kan vi få til en endring!
 
Den tredje på laget er Mariann Frantsen som er daglig leder i Pelagisk Forening, en forening som har merket seg ut med kvinner både som daglig leder og styreleder. Frantsen er også medeier i fiskebåtrederi og har hatt ulike styreverv både i fiskebåtrederi og organisasjoner.
 
Vi tre representerer hele næringen havbruk, villfisk og leverandørindustrien, og vi har et mål om å inkludere alle. Vi vil gå bredt ut til hele verdikjeden og invitere alle; kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere. Hele næringen vil bli bedre med en bedre kjønnsbalanse, og dette er et ansvar som ledere og eiere må ta inn over seg.

Vår Ida Zakariassen bidrar i arbeidet med konferansen. Vår har et års studium innen sosiologi og har nylig fullført en bachelor innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Hun er også med i styret til HR Norge Vest og brenner blant annet for likestilling og mangfold. Hun ønsker å bidra til en endring i sjømatnæringen! 

Les mer på vår webside.

STED

Scandic Ørnen i Bergen

HER SKAL VI VÆRE

Veibeskrivelse